– Vi har utfyllende kompetanse i de tre selskapene vi nå vil samordne og utnytte. Sammen får vi også den økonomiske kraften som trengs for å bygge solkraftverk. Lokalt eierskap til kraftproduksjonen er det beste for befolkningen, mener konsernsjef i NØK SA, Ivar Müller Often.

Norge har et mål om å produsere hele 8 TWh med solstrøm innen 2030. Det målet når man ikke med kun solpaneler på bygg, det må bygges bakkemontert solkraftverk som leverer kraft direkte inn på forsyningsnettet.

Innlandet har store arealer og gode sol -og nedbørsforhold som gjør fylket til et attraktivt område for bakkemontert solkraft. Per august 2023 er over en tredel av alle konsesjonssøknader på solkraftverk lokalisert i Innlandet. De tre selskapene ønsker å ta en betydelig rolle i denne utbyggingen. De tre partnerne i Innlandet Fornybar AS er alle eid av kommuner og lokale andelseiere og tar et stort samfunnsansvar i sine hjemmeområder.

- Vi ønsker at solkraftverkene skal utvikles sammen med grunneiere og innbyggere, og at eierskapet forblir lokalt i hele levetiden til solkraftverkene, forteller konsernsjef i GEH Per Oluf Solbraa. – Innlandet Fornybar AS er verktøyet vi trenger for å innfri dette.

Allerede i gang

De tre energiselskapene har i nasjonal sammenheng vært tidlig ute med sin solkraftsatsning og har allerede utviklet flere solkraftprosjekter i Innlandet, hvorav flere vil stå ferdig bygget til neste år. - Gjennom å samle prosjektene våre i Innlandet fornybar vil vi kunne utnytte hverandres kompetanse på en bedre måte, både innen utvikling, prosjekt, drift og økonomi. Samlet sett utfyller vi alle nødvendige fagfelt for å bygge, drifte og eie solkraftverk, forteller konsernsjef i Eidefoss, Hans Kolden

Daglig leder i NØK Fornybar Cecilie Arnemo Åsmul blir også daglig leder i Innlandet Fornybar AS. Åsmul er utdannet sivilingeniør og ble hentet inn til NØK fra Aneo tidligere i år. - Jeg ser med stor positivitet på sammenslåingen av våre felles solkraftinitiativ og at vi nå får ressurser og økonomi til å sette enda større trykk på utviklingen av bakkemontert sol i våre hjemmeområder.