I 2019 satt vi, sammen med Gudbrandsdal Energi olding, Skjåk Energi, Sparebank1 Gudbrandsdalen, Skjåk og Sparebank 1 Lom, i gang et prosjekt med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser, og sette Gudbrandsdalen på kartet som en «smart, grønn dal». 

I tre år har vi jobbet med Krafttak for grønn vekst. Vi har laget store og små møteplasser, koblet folk og bedrifter i utviklingsprosjekter og startet et investeringsfond. Krafttaket og arbeidet har hatt stor effekt

Nå girer vi opp og spisser en satsning for bedrifter i Gudbrandsdalen som det ikke finnes sidestykke til. Året er 2024, og kravene om bærekraftrapportering kommer. Alle bedrifter må derfor komme i gang for å sikre sin plass i markedet og for å ha mulighet til å vokse. Grønt gir skal gjøre bedrifter i stand til å levere på bærekraftsrapportering, og vokse med den nye kunnskapen og innsikten som utgangspunkt. 

Vil du bidra til en bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen og øke konkurransefortrinnet til din bedrift? Søk nå på krafttak.net (søknadsfristen er 22. Januar).