Eidefoss-konsernet er en av de største arbeidsplassene i regionen og en anerkjent aktør i energibransjen. Konsernet arbeider i en bransje som er svært sentral for å få fart på det grønne skiftet – og den er mer spennende enn noen gang før.  

I framtida trenger vi ansatte med både yrkesfaglig og realfaglig bakgrunn for å videreutvikle oss, og vi ønsker med dette å stimulere ungdom i distriktet til å velge oss som arbeidsgiver. 

25.-26. oktober inviteres alle 10. klassinger i Nord-Gudbrandsdal til fagdager med blant annet omvisning i Nedre Otta kraftverk.  
Disse dagene kommer representanter fra hele konsernet; Eidefoss Vannkraft AS, Eidefoss Fiber AS, Eidefoss Strøm AS og Fjellnett AS.  
27. oktober avsluttes hele satsningen på Yrkesmessa på Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta, hvor både elever, foreldre og lærere får en unik mulighet til å bli kjent med yrkesmulighetene i hele Eidefoss. 

- Våre mål er blant annet å være en viktig samfunnsbygger som har sterk regional identitet. Dette forutsetter god tilgang på dyktige folk, der vi i stor grad satser på å utvikle og bygge egen kompetanse. Vi har stor tro på at stimulering av dagens ungdom i regionen til å interessere seg for, og utdanne seg innenfor vår spennende bransje, vil bidra til å legge et godt grunnlag for å få et enda sterkere Eidefoss i framtida, sier konsernsjef, Hans Kolden. 
 
- Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for alle, og vi må ut og vise fram for våre ungdommer hva vi har å tilby av stillinger og kompetanse i dag, og hva vi trenger framover. Vi må sikre oss kompetanse og videre verdiskapning for framtida her i Nord-Gudbrandsdalen, sier personalsjef, Synnøve Hagen.  

For mer informasjon kontakt:  
Hans Kolden, konsernsjef | mob. 957 58 678 | hans.kolden@eidefoss.no 
Synnøve Hagen, personalsjef | mob. 971 12 151 | synnove.hagen@eidefoss.no