Grønn omstilling i hele regionen

I 2019 tok energiselskapene i Gudbrandsdalen initiativ til et forprosjekt som skulle bidra til å sette Gudbrandsdalen på kartet som en «smart, grønn dal». I dag er det GE Holding, Eidefoss, Skjåk Energi, Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebank 1 Lom og Skjåk som er eiere av prosjektet, og har en ambisjon om å bidra til grønn omstilling i hele regionen. SIVA partneren Skåppå har prosjektledelsen.

Felles satsning med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser

Krafttak for grønn vekst er en felles satsning mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. Grønt fordi miljøet og markedet krever det. Smart fordi teknologien gir nye muligheter. I det grønne skiftet må vi være tidlig ute, for bærekraft gir konkurransekraft.

Alle kommunene i Gudbrandsdalen bidrar aktivt inn i Krafttak. De er en viktig motor som grønn og innovativ innkjøper og premissgiver, og skal Gudbrandsdalen klare å ta konkurranse- og omdømmefortrinn er vi avhengige av et godt samspill mellom kommunene og næringslivet. 

Forprosjektet gav en indikasjon på hva det er størst behov for i Gudbrandsdalen og hvilke tiltak som vil gi størst effekt for å realisere mer bærekraftig innovasjon og vekst i regionen. Dette er nedfelt i en strategi for «Den Smarte Grønne Dalen».

Den grønne vekststrategien

En grønn vekststrategi for Gudbrandsdalen handler ikke kun om å skape mer energi, mer kjøtt eller tiltrekke flere turister, men om å utnytte kompetansen på for eksempel energiforedling, bærekraftig landbruk og gode kortreiste opplevelser, og å utvikle nye beslektede forretningsområder.  

Krafttak for grønn vekst tar utgangspunkt i metoden «Smart Spesialisering». Det er en stedsbasert utviklingsstrategi som utnytter regionens fortrinn. Ved å benytte den kompetansen regionen allerede er sterk på kan vi øke den bærekraftige innovasjonen, gjennom et styrket samarbeid mellom næringslivet, FoU-instutisjoner og det offentlige.

Et Krafttak for framtida

Krafttak for grønn vekst er Gudbrandsdalens største satsning på bærekraftig utvikling av næringslivet, med mål om å skape varige, grønne og smarte arbeidsplasser. 

Smart fordi teknologien gir nye muligheter.
Grønt fordi miljøet, markedet og myndigheter krever det. 
Varig fordi vi skal skape muligheter for kommende generasjoner. 

Det viktigste Krafttak skal gjøre for Gudbrandsdalen er å 
•    hjelpe bedrifter med utvikling 
•    koble og skape samarbeid 
•    opprette et fond 

Frem til september 2023 skal Krafttak

•    Arrangere 4 idéverksteder per år, hvor deltakere kobles for å finne og samarbeide om forretningsmuligheter 
•    Arrangere konferansen «Den smarte, grønne dalen» hvert år 
•    Dele verktøy og kunnskap med bedrifter som vil jobbe med utvikling 
•    Initiere samarbeid som skal gjøre Gudbrandsdalen mer attraktiv som bo- og arbeidsregion 
•    Jobbe med bedrifter for å få flere traineestillinger og praksisplasser i regionen 
•    Opprette et fond som investerer i lokale bedrifter 

Krafttak-eiere etablerer investeringsfond på over 60 millioner kroner

Gudbrandsdalen skal rigges for en grønnere framtid. Det innebærer både en omstilling av bedrifter i regionen i dag, og at det satses mer på gründere og nye idéer. Dette vil eierne av prosjektet Krafttak for grønn vekst bidra direkte til, og etablerer et investeringsfond på over 60 millioner kroner. Nå leter vi etter daglig leder og forvalter. 

Fra prosjekt til storsatsning

Nå står de på startstreken med satsningen, og skiller tiltaket ut fra prosjekt til virkelighet: Varde Investeringslaug stiftes i april 2022. 

Dette er det første investeringsfondet av sitt slag i Gudbrandsdalen. Gjøvik og Hamar regionene har allerede god erfaring med dette gjennom blant annet Komm-In og FirstSeed. Skal Innlandet og Norge lykkes med å nå målene med å redusere klimautslipp og samtidig øke verdiskapingen, må det investeres langt mer i omstillingen av bedrifter og grønne løsninger for framtida - og bedriftene selv må bidra. 

Varde Investeringslaug skal gjøre nettopp dette.

Konferansen Den smarte, grønne dalen 9. juni 2022 

For andre gang arrangeres konferansen «Den smarte, grønne dalen». Dette er Gudbrandsdalens viktigste møteplass for grønn utvikling. I 2021 var temaet hvordan Gudbrandsdalen kunne rigge seg for framtida. I år retter vi fokus på oss selv og handling:

Hvordan kan jeg rigge meg for framtida, gripe nye muligheter og bidra til at Gudbrandsdalen er en levende og attraktiv region?

Du vil bli inspirert av foredragsholdere og konkrete eksempler på hva det grønne skiftet innebærer. 

Du vil bli utfordret til å starte eller fortsette arbeidet med å rigge deg selv og arbeidsplassen for framtida gjennom profesjonelt fasiliterte arbeidsverksteder og diskusjoner. 

Etter konferansen vil du sitte igjen med konkrete idéer og mulige tiltak som sikrer deg et fortrinn på vegen videre:

SMARTHvordan henger digitalisering og bærekraft sammen, og hva kan jeg gjøre for å komme i gang?

GRØNN: Hvordan kan jeg sikre klima- og miljøhensyn for bedriften og i mine daglige oppgaver?

DAL: Hvordan kan bedriften min bidra til et levende og attraktivt lokalsamfunn, og hva kan jeg gjøre?

Konferansen er relevant både for privat næringsliv, offentlige aktører, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. 

Du kan delta både fysisk på Rudi Gard og digitalt i vår nye portal. I portalen kan du holde deg oppdatert på hva som skjer i Den smarte, grønne dalen og få tilgang på eksklusivt innhold før og etter konferansen.

For program, påmelding og mer informasjon kan du sjekke ut hjemmesiden til Krafttak for grønn vekst.

Sammen skal vi rigge Gudbrandsdalen for framtida!