Som et konsern i fornybar-næringen, er vi opptatt av vårt samfunnsansvar og vår bærekraft. Eidefoss produserer, transporterer og selger grønn strøm fra vannkraft. Vi ønsker å være en bidragsyter i det grønne skiftet, og derfor har vi utviklet en bærekraftsplan i tråd med vår strategi.  

I 2023 fikk vi en god start på bærekraftsarbeidet, og nå er vi klar for å jobbe mot våre viktige klima og miljømål. I 2024 skal vi: 

  • Redusere vårt drivstofforbruk med 10% 

  • Redusere vårt elektrisitetsforbruk med 10%  

  • Redusere vårt papirforbruk med 10% 

I tillegg til disse konkrete prosentbaserte målene, skal vi jobbe med bevisstgjøring i hele konsernet, få til god forankring i ledelsen, utarbeide planer og retningslinjer, og gjennomføre bærekrafts- og klimarapportering. Vi skal blant annet fokusere på bærekraft i våre anskaffelser, organisere en bærekraftsuke, og gjøre grunnleggende arbeid for rapportering i tråd med EU-taksonomien og ESRS-en.  

Vil du lære mer om hvordan Eidefoss jobber med bærekraft? Ta en titt på vår nettside om bærekraft og samfunn. 

Vi gleder oss til å bidra til den grønne utviklingen i regionen og ønsker dere alle et riktig godt og bærekraftig nyttår!