Vi jobber med å forankre ansvaret og arbeidet med bærekraft i vår ledelse og gjennom hele konsernet, og er i ferd med å utvikle en retningslinje for bærekraft. Vårt mål er å sette opp et bærekraftsråd med representanter fra alle selskap i Eidefoss, som jobber med å øke engasjementet rundt bærekraft og bistår bærekraftsansvarlige med det praktiske arbeidet. I tillegg utvikler vi en bærekraftsplan som bygger på vår strategiplan. Denne planen inneholder våre mål, tiltak, KPIer (key performance indicators) knyttet til bærekraft. 

Vi har fått en kickstart på arbeidet med bærekraft og er stolt av innsatsen fra hele konsernet! Vi er motivert å utvikle vår kunnskap om og arbeid med bærekraft enda mer. 

Eidefoss må begynne å rapportere på bærekraft i henhold til de nye European Sustainability Reporting Standards (ESRS) fra og med 2026. Eidefoss ønsker å være klar for disse nye forskriftene har derfor satt i gang grunnleggende arbeidet for denne rapporteringen. Dette innebærer blant annet at vi: har kommet i gang med klimaregnskap, kartlegger våre virksomheter og leverandørkjeden, setter mål for redusering av klimapåvirkning, setter ulike tiltak med hensyn til mennesker og miljø og henter inn kompetanse på bærekraft. 

Vil du lese mer om ESRS standarder og hva Eidefoss må rapportere på? Gå til regjeringens nettside. 


Bærekraftstrategi 

Vår strategiplan 2023-2027 har fokus på bærekraft og er koblet til FNs bærekraftsmål. De mest vesentlige mål er visualisert herunder. 

FNs bærekraftsmål Eidefoss

Fire hovedpunkter står sentralt i vårt strategisk arbeid med bærekraft:

Eidefoss som bidragsyter i det grønne skiftet

Eidefoss produserer og transporterer ren energi. Dermed bidrar vi til FNs bærekraftsmål 7: ren energi til alle. En grønn omstilling innebærer en økt elektrifisering av vårt samfunn. Derfor utforsker vi nye forretningsområder innenfor fornybar energi. 

Eidefoss har mange muligheter å drive mer bærekraftig, for eksempel gjennom å redusere vårt klimagassutslipp. Vi har kommet i gang med klimaregnskapet vårt og har som mål å publisere vår første rapport i starten av 2024. Vi ønsker å sette mål for redusering av klimagassutslipp basert på denne rapporten. I tillegg jobber vi med å utvikle flere konkrete retningslinjer, mål og tiltak relatert til miljømessig bærekraft. Eksempler er en retningslinje for bærekraftige anskaffelser og tiltak for å øke engagsjement rundt bærekraft og redusere vårt forbruk. 

Eidefoss deltar i Krafttak for grønn vekst, et regionalt initiativ som bidrar til økt kunnskap innenfor bærekraftig utvikling. Les mer om Krafttak for grønn vekst her: https://www.krafttak.net/

Eidefoss som god og attraktiv arbeidsgiver 

Vi skal alltid ha lærlinger, følge våre etiske retningslinjer, drive aktivt rekruteringsarbeid og ha konkurransedyktige vilkår. For men informasjon om vårt arbeid med HMS kan du gå til Samfunn på denne nettsiden. 

Vi er et hjørnesteinsbedrift som skaper arbeidsplasser i regionen. Vi bidrar til lokal velferd gjennom et stabilt utbytte til våre eiere og skatten vi betaler. Dessuten bidrar vi til et velfungerende lokalsamfunn med vår infrastruktur innen fiber- og strømnett. 

Vi bruker lokale ressurser og lokale leverandører så mye som mulig. Dette bidrar til et sterkt lokalsamfunn og ikke minst har positive innvirkningen på miljø og natur. 

Eidefoss som ansvarlig og attraktiv næringslivsaktør

Vi tenker langsiktig i våre forretningsområder. Vi tenker økonomisk, samfunnsansvarlig og bærekraftig i våre ekisterende og fremtidige aktiviteter. Vi ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner i regionen.