Ansvarlig næringsliv 

Vi er opptatt av menneskerettigheter i våre virksomheter og vil opptre som en ansvarlig arbeidsgiver og forretningspartner. Mål og strategier for selskapets arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) har sin bakgrunn i virksomhetens vedtatte virksomhetsmål og strategier. Sikkerheten først!

Godt samarbeid i alle deler av Eidefosskonsernet skal utvikle og sikre virksomheten et inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.
I våre mål og strategier er hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet satt foran ensidige krav til lønnsomhet.

Eidefoss med datterselskaper skal følge lover, forskrifter og regler innenfor HMS der vi skal ha en best mulig standard for helse, miljø og sikkerhet for alle ansatte. I vår virksomhet har mange sitt daglige arbeid i tilknytning til risikofylt arbeid og vi har kontinuerlig fokus på dette blant annet gjennom risikovurderinger i forkant av arbeidsoperasjoner og målsettinger i strategiplanen.

Konsernet skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, kjønn, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion, livssyn og nedsatt funksjonsevne. Vi jobber også sammen med våre leverandører for å sikre dette i hele vår verdikjede.


Det er et overordnet mål at konsernet med datterselskaper skal være en attraktiv arbeidsplass med høy fagkompetanse, samt en regional samfunnsbygger med nyskaping og bærekraft i fokus.

Arbeidsmiljø og bedriftskultur skal være basert på respekt, tillit og trivsel som oppnås gjennom godt samarbeid, åpen kommunikasjon og god intern informasjon. Dyktige, kompetente og motiverte medarbeidere er den viktigste nøkkelen for å nå våre framtidige mål.


Bidrag til våre kommuner 

Eidefoss konsern er eiet av fem kommuner - Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom - og dette betyr at vårt utbytte går direkte til utviklingen av disse kommunene. Vårt mål er derfor å ha et stabilt og helst økende utbytte til våre eiere. 


Spons

Eidefoss setter pris på alle som bidrar til vårt lokalsamfunn. Derfor støtter vi lokale organisasjoner, arrangementer og grupper. Her finner du oversikten over hvem vi Eidefoss har sponset i 2023:

 • Folkemusikktreffen 2023
 • Ottadalen Sykkelklubb
 • Vårkonsert Lalm Musikkforening
 • Yuki Karateklubb aktivitetsleier 2023
 • Stolpejakt Vågå 2023
 • Otta IL
 • Mysusæter og Raphamn Løypelag - løypekjøring 2023
 • Diktardagar 2023
 • Lalm og Heidal IL - Løypemaskin
 • Traktorrock 2023
 • SEL IL
 • Landskappleiken i Lom 2023
 • Russeavisa 2023
 • Vågå IL 
 • Norsk Folkehjelp Nord-Gudbrandsdalen 
 • Reinskytten skytterlag 
 • Ottadalen Hestesportsklubb
 • Pride Otta 2023
 • Vågåtreffen 2023
 • Vårpuss 2023 - raking adm bygg og Vågå Kommunehus + Vågå Ungdomsskole klasset
 • Folkemusikktreff 2024 - Vågå Spel og Dansarlag

Åpenhetsloven

Eidefoss er omfattet av åpenhetsloven. Det betyr at vi gjør aktsomhetsvurderinger, publisere en redegjørelse hvert år og har informasjonsplikt. Vi følger OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger og sørger for at vi følger opp våre leverandører og forretningspartnere. 

I 2022 har vi begynt med dette arbeidet og du kan finne vår redegjørelse under rapportering på denne nettsiden. 

Vi vil styrke vårt arbeid med menneskerettigheter og derfor jobber vi med en ny aktsomhetsvurdering i 2023 og 2024. Vi er i gang med å kartlegge vår leverandørkjede og har sendt et spørreskjema til våre største leverandører for å kartlegge deres virksomheter, arbeid med menneskerettiger og mulige risikoer. 

Eidefoss har et varslingskanal som kan brukes til å varsle om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i Eidefoss Konsern, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Dette kan for eksempel være korrupsjon, fare for lov og helse, fare for klima og miljø, uforsvarlig arbeidsmiljø, underleverandører som bryter lover og regler, brudd på personopplysningssikkerheten, osv. 

Vennligst bruk sjemaet nedenfor for å sende inn varsler. Skjemaet kan fylles ut anonymt. 

Ved spørsmål om vårt arbeid med åpenhetsloven, gjerne sendt en epost til firmapost@eidefoss.no.

Varslingskanal - åpenhetsloven

Skriv inn svaret for å vise at du er et menneske