Pensjonsordning

Gjeldende ytelsesbaserte pensjonsordning ble lukket fra 01.01 med frivillig overgang til innskuddsbasert ordning, og alle nyansatte etter 1. mai 2016 er på innskuddsbasert ordning.

Eidefoss logo

AS Eidefoss
Edvard Storms veg 4
2680 Vågå

Org.nr.: 911 305 631

Telefon +47 61 23 82 00
E-post: firmapost@eidefoss.no

Åpningstider: 09:00-15:00 alle hverdager