Eiere

Eidefoss er eiet av Lesja kommune, Dovre kommune, Sel kommune, Vågå kommune og Lom kommune i Nord-Gudbrandsdalen. Eierne har 20% av aksjekapitalen hver. 

Vår visjon er: "Tenk fornybart med oss!"

A/S Eidefoss skal være et energiselskap som produserer, transporterer, og selger fornybar energi og utnytter selskapets forretningsmuligheter på kort og lang sikt. 

Eidefoss skal

  • Være en lokal samfunnsbygger og ha sterk lokal identitet.
  • Være et energikonsern i Nord-Gudbrandsdal som gir stor regional verdiskaping og stabilt utbytte til eierne.
  • Utvikle og bygge lokal kompetanse og benytte egne og lokale ressurser så langt det er rasjonelt.
  • Ha god forsyningssikkerhet.
  • Være en stabil og attraktiv arbeidsplass.
  • Ta ansvar og bidra til samfunnets bevissthet rundt fornybar og bærekraftig energi.

Linjenettet omfatter ca. 80km 132kV linjer, 200km 66kV linjer, 1000km 22kV linjer, 1500km lavspentlinjer og ca. 1050 nettstasjoner.

Selskapets åtte kraftstasjoner i Tessa, Smådøla, Rosten (24,5% eierandel), Nedre Otta (47% eierandel) og Eidefossen har til sammen en normal årsproduksjon på 580 GWh.

Les mer om kraftstasjonene under Vannkraft.