Eiere

Eidefoss er eiet av Lesja kommune, Dovre kommune, Sel kommune, Vågå kommune og Lom kommune i Nord-Gudbrandsdalen. Eierne har 20% av aksjekapitalen hver. 

Vår visjon er: "Med energi utvikler vi framtida".

A/S Eidefoss skal være et energiselskap som produserer, transporterer, og selger fornybar energi og utnytter selskapets forretningsmuligheter på kort og lang sikt. 

Eidefoss skal

  • Være en ansvarlig samfunnsbygger som har sterk regional identitet 
  • Være et energikonsern som gir stor regional verdiskaping og stabilt utbytte til eierne
  • Utvikle og bygge egen kompetanse 
  • Bruke egne og regionale ressurser så langt det er rasjonelt 
  • Ha en aktiv finansforvaltning som nytter selskapets kredittverdighet
  • Ta ansvar for bærekraft

Linjenettet omfatter ca. 80km 132kV linjer, 200km 66kV linjer, 1000km 22kV linjer, 1500km lavspentlinjer og ca. 1050 nettstasjoner.

Selskapets åtte kraftstasjoner i Tessa, Smådøla, Rosten (24,5% eierandel), Nedre Otta (47% eierandel) og Eidefossen har til sammen en normal årsproduksjon på 580 GWh.

Les mer om kraftstasjonene under Vannkraft.