Eiervalgte styremedlemmer:

  • Tronn Flittie (styreleder)

  • Arnulf Furuhovde (nestleder)

  • Lene Sørbråten

  • Tone Bakken

  • Amund Mundhjeld

Valgt av og blant de ansatte:

  • Tore Båtstad
  • Lars Rune Melby

Styret i teams-møte

(Klikk på bildet for full størrelse)