Eiervalgte styremedlemmer:

  • Tronn Flittie (styreleder)

  • Arnulf Furuhovde (nestleder)

  • Linda Svendsen 

  • Tone Bakken

  • Amund Mundhjeld

Valgt av og blant de ansatte:

  • Arnstein Sperstad
  • Øystein Tho