Du kan lese mer om eiere- og hvordan dette har endret seg på historielinjen vår.